...

Webbdesign Delbetalning

2000,00 kr

Category:

Description

Delbetalning för Webbdesign

Innan jag påbörjar projektet behöver du lägga en delbetalning.
Delbetalningen är en uppstarts deposit och den är inte återbetalningsbar
när projektet väl är startat. Den avser uppstart av projekt och arbetet med att ta fram mockup
eller struktur, samt installationer med mera. Det kan innefatta framtagande av grafiskt material
och ibland även vissa utlägg. Jag erbjuder möjligheten att avboka tjänsten, men delbetalning
går inte att ångra när projektet väl är startat.

Kontakta oss innan du betalar!

Vi behöver ha ett samtal och godkänna projektet innan du beställer något.

Vänligen
Hoffstedts Webb Agentur

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.