...

Integritetspolicy

 

 

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Hoffstedts Webb Agentur

Denna integritetspolicy beskriver hur Hoffstedts Webb Agentur samlar in, använder och skyddar personlig information som samlas in från besökare på vår webbplats och kunder till våra tjänster. Vi är engagerade i att skydda din integritet och att behandla dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Genom att använda våra tjänster eller besöka vår webbplats samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

Vilken typ av information samlar vi in?

Vi kan samla in följande typer av personlig information:

  1. Kontaktinformation, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer och adress, som du tillhandahåller när du kontaktar oss eller använder våra tjänster.
  2. Information om ditt företag eller organisation, såsom namn, adress och bransch.
  3. Information om din webbläsare och enhet, inklusive IP-adress, webbläsartyp och version, operativsystem och andra tekniska detaljer.
  4. Cookies och liknande spårningsteknik för att förbättra din användarupplevelse och analysera hur vår webbplats används.

Hur använder vi din information?

Vi använder den information vi samlar in för följande ändamål:

  1. För att tillhandahålla och underhålla våra tjänster och uppfylla våra avtal med dig.
  2. För att kommunicera med dig och besvara dina förfrågningar och frågor.
  3. För att förbättra vår webbplats och våra tjänster genom analys av användardata och beteenden.
  4. För att skicka marknadsföringskommunikation, endast om du har gett ditt samtycke.

Dela din information

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt samtycke, förutom i följande fall:

  1. Med våra betrodda tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet och leverera tjänster till dig.
  2. Om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller säkerhet.

Cookies och spårningsteknik

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och för att samla in information om hur vår webbplats används. Du kan konfigurera din webbläsare för att avvisa alla cookies eller för att indikera när en cookie skickas. Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om cookies är inaktiverade.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av eller radering av din personliga information. Du har också rätt att invända mot eller begränsa vår användning av din information och att dra tillbaka ditt samtycke till marknadsföringskommunikation när som helst.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller vår behandling av din personliga information, vänligen kontakta oss på in**@ho********.se

Gällande lagar och jurisdiktion

Denna integritetspolicy regleras av svensk lag och eventuella tvister som uppstår i samband med denna policy ska lösas i svensk domstol.

Senast uppdaterad: 2024-03-26

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.